Strokovni delavci

Ime Priimek E-pošta Delovna področja Gov. ure
Maja Andoljšek maja.andoljsek@os-sodrazica.si Zdrav življenjski slog  PON 8.20 – 9.05
Tadeja Bambič  tadeja.bambic@os-sodrazica.si  Učiteljica 1. in 2. razreda na POŠ, JV 1 SRE 11.05 – 11.50
Milena Bracovič milena.bracovic@os-sodrazica.si  Učiteljica 2.a razreda, JV2  SRE 11.05 – 11.50
Vida Čampa vida.campa@os-sodrazica.si Matematika, Matematične delavnice, Dopolnilni in dodatni pouk, Individualna strokovna pomoč  SRE 10.15 – 11.00
Angelca Dežman angelca.dezman@os-sodrazica.si Nemščina (izbirno in fakultativno), Knjižničarka, JV1  PON 8.20 – 9.05
Helena Drobnič helena.drobnic@os-sodrazica.si Učiteljica 3.a razreda, JV2  PON 10.15 – 11.00
Mateja Gornik mateja.gornik@os-sodrazica.si Geografija, Zgodovina, VV PON 9.10 – 9.55
Zdenka Kljun zdenka.kljun@os-sodrazica.si Slovenščina 1. in 2. razreda na POŠ, OPB POŠ Tor 11.05 – 11.50
Brigita Košmrlj brigita.kosmrlj@os-sodrazica.si Učiteljica 3.b razreda, JV2 PET 10.15 – 11.00
Mojca Kramar Gorinšek mojca.kramar.gorinsek@os-sodrazica.si Glasbena umetnost, Prepevalnica, Otroški in mladinski pevski zbor TOR 10.15 – 11.00
Aleksandra Marijanović aleksandra.marijanovic@os-sodrazica.si Angleščina, Italijanščina, Dodatni in dopolnilni pouk, VV TOR 8.20 – 9.05
Marjeta Mohar marjeta.mohar@os-sodrazica.si Svetovalna delavka v šoli in vrtcu, Šolska psihologinja, Dodatna strokovna pomoč, ISP, VV PON 11.05 – 11.50
Jernej Oblak jernej.oblak@os-sodrazica.si Šport, Šport za zdravje, Izbrani šport, Neobvezni izbirni Šport, JV3, VV PET 11.55 – 12.40
Marija Pakiž marija.pakiz@os-sodrazica.si Učiteljica 1.a razreda TOR 9.10 – 9.55
Lucija Petelinšek lucija.petelinsek@os-sodrazica.si Slovenščina, Dodatna strokovna pomoč, JV3, VV PON 10.15 – 11.00
Ana Porenta ana.porenta@os-sodrazica.si Učiteljica 3. in 4. razreda na POŠ TOR 11.05 – 11.50
Angelca Pucelj angelca.pucelj@os-sodrazica.si Učiteljica 4.a razreda, JV1 in 2 TOR 8.20 – 9.05
Mojca Šilc mojca.silc@os-sodrazica.si Angleščina, Angfleščina izbirno, Pevsko zbor na POŠ, JV1 PON 12.45 – 13.30
Simona Štupica simona.stupica@os-sodrazica.si Matematika, Tehnika in tehnologija, Računalništvo, Informatika, JV3, OPB2 PET 10.15 – 11.00
Slavka Tanko slavka.tanko@os-sodrazica.si Učiteljica 5.a razreda, JV1 in 3 PON 9.10 – 9.55
Teja Tegelj teja.tegelj@os-sodrazica.si OPB 1 PON 12.45 – 13.30
Renata Tegelj Lesar renata.tegelj.lesar@os-sodrazica.si Likovna umetnost, Izbirni Likovno snovanje OPB 2
Tadeja Topolnik tadeja.topolnik@os-sodrazica.si Slovenščina, izbirni Literarni klub, pomočnica ravnazeljice v vrtcu PON 10.15 – 11.00
Katarina Valentić katarina.valentic@os-sodrazica.si Zgodovina, Domovinska in državljanska kultura in etika, OPB 4, VV TOR 11.05 – 11.50
Tanja Vasić tanja.vasic@os-sodrazica.si Dodatna učiteljica 1. razreda, OPB 2 SRE 10.15 – 11.00
Mojca Vesel mojca.vesel@os-sodrazica.si Biologija, Kemija, Fizika, Naravoslovje. Poskusi v kemiji, Raziskovanje organizmov v okolici ISP, JV 3, VV PON 11.05 – 11.50
Katarina Žagar katarina.zagar@os-sodrazica.si Učiteljica 1.a razreda, JV 2, OPB 1 ČET 11.05 – 11.50
Maja Žitnik maja.zitnik@os-sodrazica.si Gospodinjstvo, Vodja šolske prehrane, OPB 3 PON 8.20 – 9.05