Učenci so pri izbirnem predmetu tehnika izdelali kaktuse iz kamenjev. Učenci 8.r pa so iz kovine izdelali smetiščnice. Njihove izdelke si lahko ogledate v avli šole.

Mentorica: Simona Štupica

Dostopnost