Učenci 7. razreda so pri obvezne izbirnem predmetu obdelava gradiv les izdelali leseno sliko, ki krasi jedilnico šole.

Mentorica: Simona Štupica, prof. mat – tit