Zdrav življenjski slog 2017/2018

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica je bila na javnem razpisu ponovno izbrana za izvajanje programa Zdrav življenjski slog (Zavod za šport RS Planica). Program bo trajal do 31. 8. 2018.   Namenjen je učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole in se izvaja v preduri in v času podaljšanega bivanja, takoj po končanem pouku in ob pouka prostih dneh (počitnice, občasno sobote). Učenci imajo možnost brezplačno obiskovati dodatne ure športa, se spoznati z nekaterimi športi, ki sicer niso vključeni v redni učni načrt in v športnem duhu preživeti del počitnic. PLAKAT

Vsebine programa:

  • pestra ponudba športnih aktivnosti,
  • predstavitev urbanih športov,
  • seznanjanje otrok s temelji zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga,
  • predstavitev vsaj treh športnih panog iz domačega okoliša.

Cilj programa Zdrav življenjski slog je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga in s tem nevtralizirati negativne posledice današnjega pretežno sedečega življenjskega sloga ter neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine. Želimo si, da bi dodatne ure športne vadbe omogočile našim otrokom zdravo pot v življenje.

Izvajalka programa: Maja Andoljšek, profesorica športne vzgoje

URNIK