Učenci 5.a razreda se bodo seznanili z vzroki za nastanek požarov, načini gašenja in vozli; hkrati podo prakticirali nudenje prve pomoči.