NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2019

NEURADNI REZULTATI PRED POIZVEDBAMI

Učenci 9. razreda so opravljali nacionalno  preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta – likovne umetnosti.

 

  • MATEMATIKA 58,87%,

državno povprečje je  50,94%,

naši učenci so dosegli za 7,93% boljši rezultat.

 

  • SLOVENŠČINA 49,91%,

državno  povprečje je  48,29%,

naši učenci so dosegli za 1,62% boljši rezultat.

 

  • LIKOVNA UMETNOST 49,91%,

državno povprečje je  49,73%,

naši učenci so dosegli za 0,18%  boljši rezultat.

 

Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica